Klimatposerande räddar inte de skånska stränderna

Moderaterna satsar tio gånger mer än regeringen på att motverka stranderosionen. Med stigande havsnivåer och nyckfullt väder eroderar stränderna och riskerar att ta med sig stora värden i fallet. Utvecklingen måste stoppas och för det krävs flera åtgärder, skriver flera moderata företrädare.

Stränderna har stor betydelse för vårt samhälle. Inte minst här i Skåne där 15 av 33 kommuner är kustkommuner. Stränderna möjliggör arbetstillfällen och rekreation. Besöksnäringen i kustkommunerna är viktig för våra kommuner och bidrar till det kommunala välståndet och kommunernas utveckling. Dessutom finns det stora värden i både fastigheter och offentliga byggnader som är placerade i närheten av kusten. Att värna stränderna och dess bevarande är därför av yttersta vikt.

Stranderosion är en i grunden naturlig process. Havet bryter ner sanden och för ut den till havs. Det leder till att stranden krymper kustlinjen förskjuts inåt land. Fenomenet förekommer över hela världen. Men den globala uppvärmningen bidrar till att problemet med erosion är större än vad det annars skulle vara.

Till följd av höjda havsnivåer och mer nyckfullt väder har stranderosionen ökat. Kostnaderna är stora för såväl privatpersonerna som samhällena som drabbas. Stränderna vid Skanör–Falsterbo, Lomma–Bjärred, Ystad–Löderup, Åhus–Yngsjö, Abbekås, Barsebäckshamn, Beddingestrand, Ribersborg, Sandhammaren, Viken, Vikhög och Klitterhus är bland de mest utsatta. Liknande problematik finns i andra delar av Skåne men även i andra län så som Halland, Blekinge och Småland. För att komma till rätta med problemet gör Moderaterna kraftiga satsningar i budgeten 2020 på åtgärder mot stranderosion.

Moderaterna satsar mer än tio gånger så mycket som regeringen på att motverka stranderosionen. Följande förändringar måste komma på plats i arbetet mot stranderosionen:

  • Ett samlat ansvar för stranderosionen. En myndighet måste ta ett helhetsansvar för stranderosionen. I dagsläget har SGI, statens geotekniska institut, ett samordningsansvar för nio olika myndigheters arbete. Det är ineffektivt.
  • Kostnaderna för stranderosion måste balanseras bättre mellan fastighetsägare, kommun och stat. Att våra stränder försvinner är inte enbart ett kommunalt intresse utan även ett statligt sådant och då är det rimligt att även staten finansierar delar av kostnaderna förknippade med stranderosionen.
  • Tillståndsprocessen måste kortas. I dagsläget är den lång och kostsam och innebär att flera olika myndigheter och domstolar ska fatta beslut om samma ansökan. Dessutom prövas ansökan om t.ex. strandfordring mot olika regelverk vilket också komplicerar processen. I andra länder används strandfordring i mycket högre utsträckning än i Sverige. Sveriges låga användande beror delvis på våra långa och kostsamma processer. Sverige måste anpassa sitt regelverk för att fler kommuner på ett enkelt sätt ska kunna använda sig av denna teknik för att rädda stränder och fastigheter.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin aviserade i somras att regeringen öppnade för statligt stöd till kommuner med problematik liknande den som finns i våra respektive kommuner. Men något sådant stöd har ännu inte infriats och regeringen har i sin budget enbart avsatt 2,4 miljoner kronor för att förhindra stranderosionen.

Miljöpartiet har hög svansföring i miljö- och klimatpolitiken. Faktum är att utsläppen ökade med två procent förra året och dessförinnan har utsläppen knappt minskat. Nu ser det ut som att löftet om stöd till kommuner som drabbas av stranderosion heller inte infrias.

Regeringen och Miljöpartiet måste sluta syssla med klimatposerande och istället fokusera på faktiska förslag som både sänker utsläppen men som också anpassar samhället till den pågående globala uppvärmningen. I detta är arbetet mot stranderosionen viktigt.

Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)

Pia Almström, Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge (M)

Kristina Bendz, Kommunstyrelsens ordförande Ystad (M)

Johan Bolinder, Kommunstyrelsens ordförande Skurup (M)

Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg (M)

Robert Wenglén, Kommunstyrelsens ordförande Lomma (M)

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande Vellinge (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen