Kompetensutbildning

I sommaren var vi några moderater som gjorde ett antal verksamhetsbesök inom vård och omsorg och då träffat personer med olika professioner. Vi har bl.a. diskuterat kring viktiga framtidsfrågor, men även kring dagens behov.
En av frågorna som vi ställde var ”vad ser ni som den största utmaningen framöver inom hemtjänsten och på våra boende”? Alla svarade kompetensförsörjning. Redan idag är det svårt att rekrytera personal med behörig utbildning och rätt kompetens. Det gäller såväl undersköterskor, sjuksköterskor, specialist sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och ledare/chefer. Ja, listan kan göras ännu längre.
För moderaterna i Ystad är det viktigt att kommunen kan erbjuda den bästa vården till alla våra äldre och de med funktionsvariationer. Alla som bor på våra boende och de som är beviljade hemtjänst har rätt till en professionell vård och omsorg.
Det finns ingen enkel lösning på denna utmaning. Om vi som arbetsgivare erbjuder intresserade anställda betald kompetensutbildning kan det vara en väg att gå. Att våra vårdbiträden kan läsa till undersköterska och få behålla sin lön till 75 procent under utbildningstiden, är något som vi tror skulle locka en del att ta steget att höja sin utbildningsnivå. Behovet att specialister inom detta område kommer bara att bli större och större eftersom vi både blir äldre och äldre men även fler och fler. Forskningen går framåt och nya rön måste implementeras för att kunna ge den absolut bästa livskvalitén till alla våra invånare.
En annan utmaning som arbetsgivare är att efter utbildning kunna erbjuda en tjänst med den kompetens som våra anställda utbildat sig till. Vi ska inte bara ge våra anställda förutsättningar till att utbilda sig utan att behöva ta studielån, utan också kunna match deras nya kunskaper med en anställning som de är kvalificerade till.
Moderaterna i Ystad har kompetensutveckling för våra anställda som ett prioriterat område. Det kommer att bli nödvändigt om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare även framöver och kunna ge våra anställda utmaningar och utveckling när de arbetar i Ystads kommun. Men, det är minst lika viktigt för alla våra kommuninvånare att de kan känna sig trygga med att vi har välutbildade och kunnig personal, som kan ge den absolut bästa vård och omsorg, enligt de senaste rönen.
Vinner vi valet, kommer detta vara en av de första förändringarna vi genomför.

Kristina Bendz (M)
Bo Sterner (M)
Cecilia Fahlborg (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen