Sverker Meyer (M): Dags att inviga veteranmonumentet och minnesplatsen

På självaste Veterandagen, den svenska flaggdagen 29 maj, kan vi nu med stolthet inviga ett veteranmonument och minnesplats i Ystad.

Vi gör detta för att hedra alla veteraner som har tjänstgjort i demokratins namn runt om i världen.

En veteran är en person som varit anställd av Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen.

Sverige har under årtionden bidragit till fred och säkerhet på olika platser i världen, under främst FN-ledning. Dessa bidrag har så gott som undantagslöst, utförts av människor från samhällets alla yrkesgrupper.

I Ystads kommun behövs en lämplig plats för att träffas, minnas och hedra våra veteraner.

Platsen för monumentet och minnesplatsen är vid Ystads vackra småbåtshamn, som fått namnet efter vår tidigare utrikesminister som i sin tjänst verkade för fred runt om i världen – Anna Linds plats.

Småbåtshamnen benägen mitt i stadens kärna, har en rik historia att se tillbaka på och ligger i porten till Europa och världen.

Att kulturnämnden har kunnat förverkliga denna minnesplats för er veteraner känns väldigt bra. Ett rikt och levande kulturliv med en mångfald av konstnärer och kreativa entreprenörer vittnar om att vårt samhälle värnar om att starka demokratiska värden finns och utvecklas, och här står kulturen som en viktig samhällsbärare för allas lika värde. Det är viktigt att vi alla värnar om kulturens kraft och styrka i samhällsutvecklingen.

Jag vill rikta ett stort tack till Bo Sterner (M), för din motion om skapandet av ett veteranmonument och minnesplats i Ystads kommun. Tack även till Kevin Sundin (M), som med stark drivkraft varit med i processen och haft en aktsam dialog med veteranerna och fört fram deras talan i förverkligandet av en minnesplats i Ystads kommun.

Till alla er veteraner, tack för era insatser för en fredligare värld, där ni som står i demokratins frontlinje för bevarande av fred och för att de mänskliga rättigheterna utan omsvep värnas för alla.

Sverker Meyer (M), ordförande i kulturnämnden, Ystads kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen