Vad hamnfrågan borde handla om!

Många som är engagerade i frågan om Ystad Hamn. Argumentet för och emot en flytt och utbyggnad av hamnen är också många, vilket är ganska naturligt. Det är en mycket stor fråga avseende både infrastruktur och investeringskostnader.
Bl.a. från socialdemokratiskt håll hörs många röster om hamnens betydelse för kommunen och vikten av att hamnen ska ägas och drivas av kommunen. Enligt socialdemokraterna är Ystad kommun absolut mest lämpad att investera i och driva en hamn som ska drivas på kommersiella villkor. Moderaternas idéer att ta hjälp av privata aktörer för att klara dessa investeringar möts med motargumentet att moderaterna vill privatisera allt. Det är ungefär lika sakligt som att påstå att socialdemokraterna vill att alla företag ska tas över av och drivas i offentlig regi.
I hamnfrågan missar man en grundläggande utgångspunkt. Vad är det invånarna förväntar sig att det offentliga ska leverera och vad det ska kosta. Det avgör hur höga skatter invånarna behöver och är beredda att betala. Man kan sammanfattade det med ett ”samhällskontrakt”. I grunden handlar det om utbildning, sjukvård och omsorg, grundläggande pensionssystem, infrastruktur, samhällsservice, kultur, rättsväsende, försvar, samt att ta in skatter för att finansiera detta. Invånarna betalar skatt för det man förväntar sig att det offentliga ska ansvara för.
Frågan är om Ystads Hamn är en viktig del av samhällskontraktet. Vilken nytta ger det kommuninvånarna att Ystad kommun äger en hamn för färje- och godstrafik till/från Bornholm och Polen? Hur många kommuninvånare är beroende av att kunna ta sig till/från Bornholm och Polen från Ystad? Är det rimligt att en kommun av Ystads storlek gör investeringar på hundratals miljoner, för att inte säga miljarder, på att investera och driva en kommersiell hamn med alla de risker och åtaganden det innebär på lång sikt? Ska risken tas av Ystads kommuninvånare utan att vi vet hur mycket regionen, staten eller privata aktörer är beredda att vara med och investera och finansiera. Hur många kommuner av Ystads storlek driver och investerar i affärsverksamhet av denna storlek? Är det ens lämpligt att en kommun som Ystad gör det? Eller skulle denna typ av investeringar och risktagande ligga på regional, statlig nivå och/eller med hjälp av privata aktörer och finansiärer? Hur stora lån är det lämpligt att en kommun av Ystads storlek har och vad ska man använda dessa pengar till?
Tycker man att Ystad kommun är bäst lämpad att investera och driva hamnen, och stå de ekonomiska riskerna, så borde man väl även se över möjligheten att t ex köpa och driva färjetrafiken till/från Bornholm och Polen? Varför kan färjetrafiken vara i privat regi när det tydligen inte fungerar att hamnen är det?
På vilket sätt är hamnen en viktig del av samhällskontraktet till kommuninvånarna och hur hög ekonomisk risk är det rimligt och/eller lämpligt att man lägger på dem?
Det är vad hamnfrågan borde handla om.

Kristina Bendz (M)
Jan Axlund (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen