Äldre

Anställa en äldreombudsman

Bygga 60 nya platser på särskilda boende

Servera näringsriktig kost i alla våra verksamheter

Införa aktivitetsstöd för 65+

Fler boendeformer- seniorboende, trygghetsboende och kooperativa lägenheter

Tappade uppkopplingen