Skola / utbildning

Lönelyft för alla pedagoger

Bygga ut skolorna i Svarte, Köpingebro och Hedeskoga

100 nya platser i förskolan

Fler spetsutbildningar på gymnasiet

Fler alternativ till den kommunala skolan och förskolan

Vi vill sats på en ökad integration

 

Det är nödvändigt att lära sig svenska och göra sig anställningsbar

Det ska alltid löna sig att arbeta

Det krävs att svenska värderingar och normer accepteras

Tappade uppkopplingen