Curt Hansson

Presentation
Till vardags jobbar jag inom bank- & försäkringsbranschen som försäljningsanalytiker.
Anser att jag har en god förmåga att analysera och ha ett långsiktigt tänk.
Jag tycker att det är viktigt att politiken skapar rätt förutsättningar för att utveckla vårt samhälle, och bidra till att hitta lösningar så att alla har en möjlighet till att vara delaktiga i samhället.
Alla har inte drivet och förmågan men ska därför inte behöva bli bidragsberoende.
Jag vill verka för att individens frihet och ansvar tillvaratas på bästa sätt.
Genom att vara med och påverka kommunens beslut hoppas jag kunna bidra till ett långsiktigt tänk som tar till vara på detta.