Kristina Bendz

Presentation

Jag bor på en avstyckad gård utanför Glemmingebro.
Företagare med inriktning på ekonomi.
Mina intressen är mitt hem och min underbara trädgård.
Resor och nya upplevelser ger mig ny inspiration.
Trygghetsfrågor är viktiga för mig.
Du ska känna dig trygg när du rör dig ute på gator och torg i hela vår kommun.
Men trygghet är också att det finns en plats på förskola eller äldreboende när du känner ett behov av det.
En bra integration är också viktigt. Vi ser ett stort behov av arbetskraft i Ystads kommun framöver. Alla måste vara med och bidra för en ökad tillväxt.