Vi har vitt skilda syner på Ystads ekonomi

Gamla rådhuset, skådeplats för Ystads kommunfullmäktige

Gamla rådhuset, skådeplats för Ystads kommunfullmäktige

Vi håller med om att debatt-tonen i Ystads politik vare sig är hjärtlig eller trevlig, rotorsaken till detta kan säkert diskuteras men vi skulle gissa att den så vitt skilda synen på var vi befinner oss är en stor anledning till det hårdare debattklimatet.

Socialdemokraterna och Centern anser att kommunen skötts på ett alldeles ypperligt sätt under tidigare politiska styre och mandatperiod medans nuvarande styre anser kommunens ekonomi körd i absoluta botten.

När ekonomichefen i kommunfullmäktiges talarstol säger att det ekonomiska läget är mycket allvarsamt är detta en sanning vi måste ta på största allvar.

Kanske handlar problemet om den socialistiska grundsynen där det inte är ett problem att bara plocka våra medborgare på mer pengar när ekonomin inte går ihop på grund av felprioriteringar och direkt överskridande av budget, det är inte en linje som vi i styret vill driva, utan snarare tvärtom. Insändare: Dags att införa ett etiskt kontrakt inom Ystadspolitiken Insändare: Glädjande att fler reagerar på den hårda tonen i rådhuset Insändare: Debatter med bibehållen respekt för varandra

En effektivisering där medborgarna får ut maximalt för varje del av sin skattekrona, vi beskriver det som moderat eftertänksamhet!

Den genomsnittlige skattebetalaren i Ystad kommun betalar idag cirka 5 000 kronor till kommunkassan varje månad – en av de större utgifter en familj har. Vad innebär det att höja skatten? Det drabbar låginkomsttagare! Ensamstående, där varje hundralapp har betydelse för familjesituationen!

Roger Jönsson (S) hånskrattar högt och ljudligt när vi i kommunstyrelsen föredrar vilka aktiviteter vi vidtar för att åter få budgeten i balans.

Anja Edvardsson, här är ett tydligt exempel där ni i egna led gravt motarbetar ”god ton och gott debattklimat” ett etiskt kontrakt verkar vara långt borta inom S. Lätt att låta samarbetsvillig och prata om att kroka arm men svårt att samarbeta om samma personer blundar för att Ystad kommun dragit på sig en stor kostnadsmassa, går med miljonförluster, är Skånes mest belånade och Sveriges 2:a högst belånade kommun. Och när ni fortsatt arbetar för att överskrida budgetar och investera ännu mera.

Men för att återgå till din skrivelse Anja och även involvera Cecilia Magnusson-Svärd (S) så ska vi naturligtvis bidra till bättre debattklimat, med god ton men vi kanske då istället skall ha en direkt dialog tillsammans före insändare i YA. Vi är inte längre bort än ett telefonsamtal!

Magnus Anderberg (M)

Christian Persson (M)

Ystad

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-vi-har-vitt-skilda-syner-pa-ystads-ekonomi/?fbclid=IwAR3n_jexpyjvn6nzHQCMXRvOjNefRZ7z0A3DWelWAk5jBNjJZQVMAa7gdLY

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen