Årsmöte 2024

Styrelsen har i enlighet med partiets stadga kallat till årsmöte den 4 mars. Årsmötet kommer äga rum på Siriushuset i Ystad (Stora Norregatan 20) kl. 18:00. I samband med årsmötet kommer myndighetsnämndens ordförande Stefan Engdahl, som har erfarenhet från flottan, Försvarsdepartementet och NATO:s militärkommitté, att tala om NATO.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet men endast de medlemmar som senast sex veckor före årsmötet är förtecknade i röstlängden äger rösträtt.

Nedan finns årsmöteshandlingar

Tappade uppkopplingen