Styrelsen

De självskrivna styrelseledamöterna är inte valda av årsmötet utan ingår i styrelsen p.g.a. sin befattning. En adjungerad styrelseledamot är inte heller vald av årsmötet utan är istället utsedd av styrelsen. Nuvarande styrelsen valdes vid årsmötet 2021.

Malin Olsson

Ordförande

Ansvarsområde: Övergripande, medlemmar

 

Kevin Sundin

Vice ordförande

Ansvarsområde: Övergripande, IT, utbildning

 

Mats Sidnor

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Sekreterare

 

Clifford Härstedt

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Kassör

 

Paula Larsson Jarl

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Moderatkvinnorna

 

Kristina Bendz

Självskriven styrelseledamot

Ansvarsområde: Kommunalråd

 

Carl Munther

Självskriven styrelseledamot

Ansvarsområde: MUF

 

Stefan Engdahl

Adjungerad styrelseledamot

Ansvarsområde: Moderata Seniorer

Tappade uppkopplingen