Styrelsen

De självskrivna styrelseledamöterna är inte valda av årsmötet utan ingår i styrelsen p.g.a. sin befattning.


Paula Nilsson

Ordförande

Ansvarsområde: Övergripande, medlemmar, kommunalråd

Paula är nyvald ordförande i styrelsen. Har befattningsutbildning på Rektorsprogrammet samt en master i Utbildningsledarskap. Hon arbetade tidigare som biträdande rektor på Kunskapsskolan. Paula har varit engagerad i Moderaterna sedan 1994 och haft många olika uppdrag som ordförande i BUN, ledamot i Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige, andra styrelseuppdrag samt regionala uppdrag som ledamot i Regionfullmäktige, ordförande i Patientnämnden samt andra uppdrag. Paula tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i Ystad den 1 mars 2022.


Kevin Sundin

Vice ordförande

Ansvarsområde: Övergripande, utbildning

Kevin har suttit i Ystadmoderaternas styrelse sedan 2017. Han har studerat teologi vid Lunds universitet och är utbildad gruppchef i Försvarsmakten. Till vardags arbetar han som politisk sekreterare för Moderaterna i Region Skåne. Kevin engagerade sig i Moderaterna 2016. Han är ersättare i socialnämnden, ledamot i MUF Skånes distriktsstyrelse och har tidigare varit förste vice ordförande och ordförande för Ystad/Österlen MUF.


Mats Sidnor

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Sekreterare, IT

 


Mia Svärd

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Kassör

 


Ann van der Heeg Heberlein

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Moderatkvinnorna

Ann har en bakgrund som universitetslektor och har även drivit poddar. Hon är stabschef för Treklövern i Region Skåne, författare och teologie doktor i etik.


Ola Pantzar

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Moderata Seniorer

 


Carl Munther

Självskriven styrelseledamot

Ansvarsområde: Moderata Ungdomsförbundet

Tappade uppkopplingen