Styrelsen

De självskrivna styrelseledamöterna är inte valda av årsmötet utan ingår i styrelsen p.g.a. sin befattning.


Paula Nilsson

Ordförande

Ansvarsområde: Övergripande, medlemmar, kommunalråd

 

Paula är nyvald ordförande i styrelsen. Har befattningsutbildning på Rektorsprogrammet samt en master i Utbildningsledarskap. Hon arbetade tidigare som biträdande rektor på Kunskapsskolan. Paula har varit engagerad i Moderaterna sedan 1994 och haft många olika uppdrag som ordförande i BUN, ledamot i Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige, andra styrelseuppdrag samt regionala uppdrag som ledamot i Regionfullmäktige, ordförande i Patientnämnden samt andra uppdrag. Paula tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i Ystad den 1 mars 2022.


Kevin Sundin

Vice ordförande

Ansvarsområde: Övergripande, IT, utbildning

 

Kevin har suttit i Ystadmoderaternas styrelse sedan 2017. Han har studerat teologi vid Lunds universitet och är utbildad gruppchef i Försvarsmakten. Till vardags arbetar han som politisk sekreterare för Moderaterna i Region Skåne. Kevin engagerade sig i Moderaterna 2016. Han är ersättare i socialnämnden, ledamot i MUF Skånes distriktsstyrelse och har tidigare varit förste vice ordförande och ordförande för Ystad/Österlen MUF.


Mats Sidnor

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Sekreterare

 


Mia Svärd

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Kassör

 


Paula Larsson Jarl

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Moderatkvinnorna

 

Paula har tidigare suttit i Ystadmoderaternas styrelse 2006 och blev invald igen 2021. Hon har studerat bank och ekonomi och arbetar i dag som fordonsansvarig. Paula engagerade sig i Moderaterna 2005. Hon har suttit i kommunfullmäktige sedan 2006 och har haft diverse uppdrag i kommunen, främst inom skola och kultur.


Ola Pantzar

Styrelseledamot

Ansvarsområde: Moderata Seniorer

 


Tilde Wahlgren

Självskriven styrelseledamot och vice ordförande för Ystad/Österlen MUF

Ansvarsområde: Moderata Ungdomsförbundet