Här kan du läsa aktuella förslag från Ystadmoderaterna samt debattartiklar som publicerats i media.

Moderater: Trafikverket sviker oss om Österlenbanan

Österlenbanan, som sträcker sig mellan Ystad och Simrishamn via Tomelilla, är oerhört viktig för pendlingen i Skåne. De senaste årens ökade trafik, tillsammans med en i grunden dålig infrastruktur, innebär att trycket på järnvägen är hårt.

Ett av problemen är att tågen bara kan mötas på ett ställe på banan, i Tomelilla, vilket får följden att tåg som kommer något sent till Ystad behöver ställas in på sträckan Ystad-Simrishamn. Det drabbar pendlare alldeles för ofta.

För att komma till rätta med problemen har vi blivit lovade ett omfattande arbete med infrastrukturen av Trafikverket, som äger och ansvarar för spår, stationer och växlar.

Bland åtgärderna finns en ombyggnad av Ystad bangård, en mötesstation i Gärsnäs, ett nytt spår i Simrishamn och tillgänglighetsanpassning av stationerna i Tomelilla och Simrishamn.

Det är viktiga åtgärder för att få till en robust trafik, där tågen går enligt tidtabell och alla resenärer kan lita på att man kan kommer fram i tid när man reser kollektivt.

Nu har vi fått besked om att inkopplingen av signalsystemet i Gärsnäs och Simrishamn, en viktig del av höstens arbete på Österlenbanan, inte blir av. Istället kommer signalsystemet att kopplas på först i slutet av nästa år.

Det innebär att mötesstationen i Gärsnäs och det nya spåret i Simrishamn inte kan tas i bruk i år trots att de delarna kommer att bli färdiga.

Problemen med inställda tåg, på grund av att det saknas möjligheter för tåg i olika riktningar att mötas, kommer alltså att fortgå i ytterligare ett år. Dessutom väntar ytterligare en period av avstängning på banan.

Alla de skåningar som pendlar med tåg, eller skulle kunna börja pendla med tåg, måste kunna lita på att tågen går och kommer fram i tid. Det är en prioriterad fråga för Skånetrafiken, men ibland är det svårt att leva upp till när man inte har kontroll över infrastrukturen.

Därför måste vi region- och kommunpolitiker också kunna lita på Trafikverket och att utlovade satsningar faktiskt blir av som planerat.

Skåne är beroende av en fungerande infrastruktur om man ska kunna bo och arbeta i hela vårt län. Vi blir ständigt nedprioriterade av Trafikverket som gång på gång satsar på Stockholmsregionen.

Nu när vi till slut skulle få rimliga åtgärder på Österlenbanan kan de inte ens hålla vad de lovar. Det duger inte. Hur ska vi kunna lita på Trafikverket i framtiden? Myndigheten är oss, och våra invånare, svaret skyldig.

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne

Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande, Simrishamn

Kristina Bendz (M), kommunstyrelsens ordförande, Ystad

Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande, Tomelilla

Lokala M-toppar: Stockholmsregeringen fortsätter nedprioritera Skåne

I infrastrukturpropositionen presenteras en ökad budget, men Skåne nedprioriteras. Vi uppmanar regeringen att lägga ner sin Stockholmsfixering och börja se hela landet. Det skriver 31 moderata lokalpolitiker från Skåne.

En ny infrastrukturproposition presenterades från regeringen, med mer pengar, med nya förslag till viss del, men en sak är sig lik: Skåne och Skånes behov ligger lite för långt bort från Stockholm för att fullt ut komma till sin rätt. Såväl regeringen som stödpartierna beskriver det själva som en historisk stor satsning, men när Trafikverkets ökade kostnader, inflation och kostnaden för höghastighetsbanor ska räknas in börjar ladorna sina.

Ett missgynnat Skåne

Redan i början av 2021 konstaterade Sydsvenska handelskammaren att Skåne systematiskt missgynnats i många år när det gäller pengar till infrastruktur. I deras rapport kan man läsa att ”Skåne är en region med 13 procent av Sveriges befolkning, men får bara 8 procent av den totala investeringsbudgeten. Översatt till kronor betyder det att regionen med sina 14 738 kronor per invånare mottar mindre än hälften av de investeringsnivåer som planeras till invånarna i Stockholm och Västra Götaland”.

Att regeringen ökar landets totala budget är bra men det är långt ifrån nog för att rusta upp Skåne. Vi uppmanar därför regeringen att lägga ner sin Stockholmsfixering och börja se hela landet.

En säkerhets- och kostnadsfråga

Att regeringen tror att alla invånare kan antingen cykla eller åka tåg till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten är inget nytt. Hela Sverige och inte minst delar av Skåne har ett enormt behov av att rusta det befintliga vägnätet och dessutom bygga fler filer. Det handlar om att landsbygden inte ska lämnas efter när regeringen främst vill satsa på skrytprojekt i form av höghastighetståg. Det är både en säkerhetsfråga och en kostnadsfråga. En säkerhetsfråga utifrån att de alltför undermåliga vägarna och alltför få filerna skapar en större trängsel och ökar risken för en olycka. En kostnadsfråga eftersom att dåligt skötta vägar sliter på fordonen som måste köra på dem, särskilt de som kör där dagligen.

Gör bättre prioriteringar

För de orter som har tillgång till järnväg ser tyvärr inte prioriteringarna bättre ut. Inom den ekonomiska ramen ska såväl regionala järnvägar som höghastighetsbanan finansieras. Detta gör att viktiga satsningar på det skånska järnvägsnätet kan få stå ogjorda. Moderaterna är positivt inställda till ökad tågtrafik för både gods och persontrafik. Däremot är vi negativa till att redan i dag ansträngda regionala tågsträckor kan bli undanträngda för satsningar på snabbare tåg till Stockholm.

Det ska dessutom inte glömmas bort att mycket av det gods som är vitalt för såväl Sveriges import som export passerar skånska väg och järnvägarna. En investering i Skåne är därmed en investering som gynnar hela Sverige genom jobb och tillväxt.

Digital infrastruktur

Däremot är det uppenbart att Stockholmsfixeringen kvarstår medan resten av landet får lida.

Slutligen fortsätter regeringen att vägra klassa bredband som nationell infrastruktur och ge de resurser som behövs för att hela Sverige ska ha en godtagbar uppkoppling. Att säga att hela Sverige ska kunna leva samtidigt som landsbygden nekas tillgång till ett fungerande nät i denna digitala värld och därmed inte kan jobba eller gå i skolan hemifrån är inget mindre än skamligt. Detta borde vara självklart givet att det i dagens Sverige är lika viktigt att uppkopplingen fungerar till morgonmötet som att tåget kommer i tid.

”Stockholmsfixeringen kvarstår”

Förstå oss rätt, vi är glada över att regeringen till viss del har lyssnat på den skånska kritiken och ökat budgeten. Däremot är det uppenbart att Stockholmsfixeringen kvarstår medan resten av landet får lida. Uteblivna investeringar i Skåne riskerar att drabba hela Norden när tågen blir sena och vägarna för trånga. Det är dags att satsa för hela Sverige genom att satsa på Skåne.

Anna Jähnke (M)
Regionråd och ordförande för Regionala utvecklingsnämnden
Jörgen Johnsson (M)
Kommunalråd, Bjuv
Lars Johnson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Burlöv
Johan Olsson Swanstein (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Båstad
Catharina Malmborg (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Eslöv
Peter Danielsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg
Lars Johnsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholm
Peter Schölander (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Höganäs
Johan Svanberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Höör
Hans Bertil Sinclair (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Klippan
Peter Johansson (M)
Kommunalråd, Kristianstad
Pia Almström (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Kävlinge
Torbjörn Brorsson (M)
Kommunalråd, Landskrona
Robert Wenglén (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Lomma
Fredrik Ljunghill (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Lund
Torbjörn Tenghammar (M)
Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Malmö
Patrik Ströbeck (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Perstorp
Jeanette Ovesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Simrishamn
Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo
Johan Bolinder (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Skurup
Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Staffanstorp
Angelie Fröjd (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Svalöv
Linda Allansson Wester (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Svedala
Per Martin Svensson (M)
Kommunalråd, Tomelilla
Mikael Rubin (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Trelleborg
Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Vellinge
Kristina Bendz (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Ystad
Roger Nielsen (M)
Oppositionsråd, Åstorp
Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Ängelholm
Christian Larsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Örkelljunga
Patric Åberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Östra Göinge

Sverker Meyer (M): Dags att inviga veteranmonumentet och minnesplatsen

På självaste Veterandagen, den svenska flaggdagen 29 maj, kan vi nu med stolthet inviga ett veteranmonument och minnesplats i Ystad.

Vi gör detta för att hedra alla veteraner som har tjänstgjort i demokratins namn runt om i världen.

En veteran är en person som varit anställd av Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen.

Sverige har under årtionden bidragit till fred och säkerhet på olika platser i världen, under främst FN-ledning. Dessa bidrag har så gott som undantagslöst, utförts av människor från samhällets alla yrkesgrupper.

I Ystads kommun behövs en lämplig plats för att träffas, minnas och hedra våra veteraner.

Platsen för monumentet och minnesplatsen är vid Ystads vackra småbåtshamn, som fått namnet efter vår tidigare utrikesminister som i sin tjänst verkade för fred runt om i världen – Anna Linds plats.

Småbåtshamnen benägen mitt i stadens kärna, har en rik historia att se tillbaka på och ligger i porten till Europa och världen.

Att kulturnämnden har kunnat förverkliga denna minnesplats för er veteraner känns väldigt bra. Ett rikt och levande kulturliv med en mångfald av konstnärer och kreativa entreprenörer vittnar om att vårt samhälle värnar om att starka demokratiska värden finns och utvecklas, och här står kulturen som en viktig samhällsbärare för allas lika värde. Det är viktigt att vi alla värnar om kulturens kraft och styrka i samhällsutvecklingen.

Jag vill rikta ett stort tack till Bo Sterner (M), för din motion om skapandet av ett veteranmonument och minnesplats i Ystads kommun. Tack även till Kevin Sundin (M), som med stark drivkraft varit med i processen och haft en aktsam dialog med veteranerna och fört fram deras talan i förverkligandet av en minnesplats i Ystads kommun.

Till alla er veteraner, tack för era insatser för en fredligare värld, där ni som står i demokratins frontlinje för bevarande av fred och för att de mänskliga rättigheterna utan omsvep värnas för alla.

Sverker Meyer (M), ordförande i kulturnämnden, Ystads kommun.

Treklövern: Ett gemensamt omsorgsarbete är bättre för Ystad

Svar på oppositionen i socialnämndens insändare ”Treklövern duckar och ser inte verkligheten”.

Att oppositionen i socialnämnden är bekymrade ligger i rollen som opposition. Icke desto mindre delar vi oron. Vi är lika medvetna om den bistra verkligheten. Vi vill därför ta ett helhetsgrepp om utvecklingen inom vård och omsorg och då särskilt framtidens äldreomsorg, vilket också måste innefatta bostäder för äldre, arbetsmiljön, personalens kompetensutveckling, larmfunktion med mera.

Men vi vet också att socialförvaltningen har gjort det som är möjligt i rådande läge för att klara den redan tunga verksamheten i vården och omsorgen. Så är det i Ystad och samma är det i andra kommuner. Och det faktum att det är oppositionens budget som vi arbetar efter.

För oss är det individens behov som styr. Utifrån det perspektivet organiseras sedan resurserna med målsättningen god kvalitet. Pandemin har visat på brister som måste åtgärdas.

HUR detta skall ske är professionens ansvar i verksamheten. ATT detta skall ske är politikens ansvar. Socialnämndens ledamöter har ett gemensamt ansvar oavsett partitillhörighet.

Därför är det på sin plats att vi gemensamt försöker hitta lösningar och fortsätter att vara ansvarsfulla i den verklighet vi har.

Klövergruppen i Socialnämnden

Anne Olofsdotter (M)

My Henriksson (Kd)

Eva Hallmer Lindahl (L)

Fredrik Roxenius (M)

Cecilia Fahlborg (M)

Per-Eric Johansson (M)

Kevin Sundin (M)

Mats Sidnor (M)

Treklöverpolitiker: Samarbete ger samsyn som skulle gynna medborgarnas väl och ve

Kommentar efter Cecilia Magnusson-Svärds (S) inlägg ”Heltid som norm utan försämrade scheman” i YA 29 mars.

Vi i Treklövern bjuder in till gemensamt arbete för att stödja en trygg och värdig äldreomsorg i Ystads kommun där personalen har goda villkor. Ett hälsosamt åldrande med tillgång till god vård och omsorg ska vara vårt fokus, alltid.

Det framgår tydligt på Socialstyrelsens hemsida att de medel som kommer tilldelas Ystad kommun under 2021 är riktade till en äldreomsorgssatsning med syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre. Statsbidraget är helt frikopplat från krav om anställningsform.

Vi är medvetna om att kommunen också är arbetsgivare och i den rollen ingår att även säkerställa en god arbetsmiljö och vettiga arbetsvillkor för våra medarbetare. Hälsosamma/verksamhetsnära scheman bygger på vad forskningen säger utifrån dygnsvila och längd på arbetspass.

En medarbetarenkät är på väg ut för att ta reda på hur våra medarbetare upplever resurspassen och som kan utvärdera förändringen.

Till skillnad från vad som antyds i Cecilia Magnusson-Svärds insändare litar vi i Treklövern på våra verksamhetschefers erfarenhet och kompetens och är övertygade om att de utifrån våra äldres individuella behov hanterar schemaläggning och återhämtning för medarbetarna på bästa sätt.

Statsbidragen bör användas till att trygga verksamheterna för de äldre, inte bara nu utan även långsiktigt så att vi klarar av de utmaningar som väntar. Det har under en tid funnits en underfinansiering inom hemtjänsten och gruppen äldre över 80 år väntas öka kraftigt under de kommande åren.

Det är förundrande att ”budget i balans” bara betraktas som en strävan av Cecilia Magnusson-Svärd och inte som en förutsättning, när vi vet att kommunen står inför enorma utmaningar de kommande åren.

Vi politiker måste samarbeta – för att hitta lösningar att klara den gemensamma utmaningen framöver – för att kommunens lagstadgade verksamhet ska fungera – för att vara en god arbetsgivare.

Motsatsen till samarbete är att försöka ta billiga politiska poäng på felaktiga grunder och skicka ut signaler till både medarbetare såväl som medborgare som är ogrundade.

Vi i Treklövern strävar efter att bibehålla och förstärka god vård och omsorg för vår växande skara av äldre i Ystads kommun och för ett tryggt och hälsosamt åldrande även när behoven ökar framöver. Detta är vad vi vill samarbeta kring!

Klövergruppen i Socialnämnden

Anne Olofsdotter (M)

My Henriksson (KD)

Eva Hallmer Lindahl (L)

Fredrik Roxenius (M)

Cecilia Fahlborg (M)

Per-Eric Johansson (M)

Kevin Sundin (M)

Mats Sidnor (M)

Klimatposerande räddar inte de skånska stränderna

Moderaterna satsar tio gånger mer än regeringen på att motverka stranderosionen. Med stigande havsnivåer och nyckfullt väder eroderar stränderna och riskerar att ta med sig stora värden i fallet. Utvecklingen måste stoppas och för det krävs flera åtgärder, skriver flera moderata företrädare.

Stränderna har stor betydelse för vårt samhälle. Inte minst här i Skåne där 15 av 33 kommuner är kustkommuner. Stränderna möjliggör arbetstillfällen och rekreation. Besöksnäringen i kustkommunerna är viktig för våra kommuner och bidrar till det kommunala välståndet och kommunernas utveckling. Dessutom finns det stora värden i både fastigheter och offentliga byggnader som är placerade i närheten av kusten. Att värna stränderna och dess bevarande är därför av yttersta vikt.

Stranderosion är en i grunden naturlig process. Havet bryter ner sanden och för ut den till havs. Det leder till att stranden krymper kustlinjen förskjuts inåt land. Fenomenet förekommer över hela världen. Men den globala uppvärmningen bidrar till att problemet med erosion är större än vad det annars skulle vara.

Till följd av höjda havsnivåer och mer nyckfullt väder har stranderosionen ökat. Kostnaderna är stora för såväl privatpersonerna som samhällena som drabbas. Stränderna vid Skanör–Falsterbo, Lomma–Bjärred, Ystad–Löderup, Åhus–Yngsjö, Abbekås, Barsebäckshamn, Beddingestrand, Ribersborg, Sandhammaren, Viken, Vikhög och Klitterhus är bland de mest utsatta. Liknande problematik finns i andra delar av Skåne men även i andra län så som Halland, Blekinge och Småland. För att komma till rätta med problemet gör Moderaterna kraftiga satsningar i budgeten 2020 på åtgärder mot stranderosion.

Moderaterna satsar mer än tio gånger så mycket som regeringen på att motverka stranderosionen. Följande förändringar måste komma på plats i arbetet mot stranderosionen:

  • Ett samlat ansvar för stranderosionen. En myndighet måste ta ett helhetsansvar för stranderosionen. I dagsläget har SGI, statens geotekniska institut, ett samordningsansvar för nio olika myndigheters arbete. Det är ineffektivt.
  • Kostnaderna för stranderosion måste balanseras bättre mellan fastighetsägare, kommun och stat. Att våra stränder försvinner är inte enbart ett kommunalt intresse utan även ett statligt sådant och då är det rimligt att även staten finansierar delar av kostnaderna förknippade med stranderosionen.
  • Tillståndsprocessen måste kortas. I dagsläget är den lång och kostsam och innebär att flera olika myndigheter och domstolar ska fatta beslut om samma ansökan. Dessutom prövas ansökan om t.ex. strandfordring mot olika regelverk vilket också komplicerar processen. I andra länder används strandfordring i mycket högre utsträckning än i Sverige. Sveriges låga användande beror delvis på våra långa och kostsamma processer. Sverige måste anpassa sitt regelverk för att fler kommuner på ett enkelt sätt ska kunna använda sig av denna teknik för att rädda stränder och fastigheter.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin aviserade i somras att regeringen öppnade för statligt stöd till kommuner med problematik liknande den som finns i våra respektive kommuner. Men något sådant stöd har ännu inte infriats och regeringen har i sin budget enbart avsatt 2,4 miljoner kronor för att förhindra stranderosionen.

Miljöpartiet har hög svansföring i miljö- och klimatpolitiken. Faktum är att utsläppen ökade med två procent förra året och dessförinnan har utsläppen knappt minskat. Nu ser det ut som att löftet om stöd till kommuner som drabbas av stranderosion heller inte infrias.

Regeringen och Miljöpartiet måste sluta syssla med klimatposerande och istället fokusera på faktiska förslag som både sänker utsläppen men som också anpassar samhället till den pågående globala uppvärmningen. I detta är arbetet mot stranderosionen viktigt.

Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)

Pia Almström, Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge (M)

Kristina Bendz, Kommunstyrelsens ordförande Ystad (M)

Johan Bolinder, Kommunstyrelsens ordförande Skurup (M)

Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg (M)

Robert Wenglén, Kommunstyrelsens ordförande Lomma (M)

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande Vellinge (M)

Vi har vitt skilda syner på Ystads ekonomi

Gamla rådhuset, skådeplats för Ystads kommunfullmäktige

Gamla rådhuset, skådeplats för Ystads kommunfullmäktige

Vi håller med om att debatt-tonen i Ystads politik vare sig är hjärtlig eller trevlig, rotorsaken till detta kan säkert diskuteras men vi skulle gissa att den så vitt skilda synen på var vi befinner oss är en stor anledning till det hårdare debattklimatet.

Socialdemokraterna och Centern anser att kommunen skötts på ett alldeles ypperligt sätt under tidigare politiska styre och mandatperiod medans nuvarande styre anser kommunens ekonomi körd i absoluta botten.

När ekonomichefen i kommunfullmäktiges talarstol säger att det ekonomiska läget är mycket allvarsamt är detta en sanning vi måste ta på största allvar.

Kanske handlar problemet om den socialistiska grundsynen där det inte är ett problem att bara plocka våra medborgare på mer pengar när ekonomin inte går ihop på grund av felprioriteringar och direkt överskridande av budget, det är inte en linje som vi i styret vill driva, utan snarare tvärtom. Insändare: Dags att införa ett etiskt kontrakt inom Ystadspolitiken Insändare: Glädjande att fler reagerar på den hårda tonen i rådhuset Insändare: Debatter med bibehållen respekt för varandra

En effektivisering där medborgarna får ut maximalt för varje del av sin skattekrona, vi beskriver det som moderat eftertänksamhet!

Den genomsnittlige skattebetalaren i Ystad kommun betalar idag cirka 5 000 kronor till kommunkassan varje månad – en av de större utgifter en familj har. Vad innebär det att höja skatten? Det drabbar låginkomsttagare! Ensamstående, där varje hundralapp har betydelse för familjesituationen!

Roger Jönsson (S) hånskrattar högt och ljudligt när vi i kommunstyrelsen föredrar vilka aktiviteter vi vidtar för att åter få budgeten i balans.

Anja Edvardsson, här är ett tydligt exempel där ni i egna led gravt motarbetar ”god ton och gott debattklimat” ett etiskt kontrakt verkar vara långt borta inom S. Lätt att låta samarbetsvillig och prata om att kroka arm men svårt att samarbeta om samma personer blundar för att Ystad kommun dragit på sig en stor kostnadsmassa, går med miljonförluster, är Skånes mest belånade och Sveriges 2:a högst belånade kommun. Och när ni fortsatt arbetar för att överskrida budgetar och investera ännu mera.

Men för att återgå till din skrivelse Anja och även involvera Cecilia Magnusson-Svärd (S) så ska vi naturligtvis bidra till bättre debattklimat, med god ton men vi kanske då istället skall ha en direkt dialog tillsammans före insändare i YA. Vi är inte längre bort än ett telefonsamtal!

Magnus Anderberg (M)

Christian Persson (M)

Ystad

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-vi-har-vitt-skilda-syner-pa-ystads-ekonomi/?fbclid=IwAR3n_jexpyjvn6nzHQCMXRvOjNefRZ7z0A3DWelWAk5jBNjJZQVMAa7gdLY

Hamnutbyggnad och bowlinghall fortsätter belasta Ystads kommun

Ystads hamn

Ystads hamn

När Lars Toftemar (S) i sin retorik angriper inte bara oss Moderater utan även partikollegan Lars Wollin kan man konstatera att han inte delar partikollegan Anja Edvardssons åsikt att debatten inom politiken måste fokusera på sak och inte person.

Riktar er ett tack för det svar ni ingivit.

Kent Mårtensson (S) hänger ohämmat på och med rå ton i sin replik till oss moderater konstaterar sig blivit raljerad kring.

Kent Mårtensson vidnämner oss som ”tjuriga små barn” när fakta om underskottet i kommunen presenteras med tydliga siffror och exempel på vart skattebetalarnas pengar går.

Lars Toftemar som under valrörelsen var Kent Mårtenssons rådgivare och talskrivare, så kallad “spin doctor”, enligt artikel i YA, fortsätter valrörelsens retorik.

Toftemar påstår att bowlingrestaurangen gick med överskott 2017. Som framgått i YA var underskottet 2017 242 000 kronor. Totalt har skattebetalarna fått skjuta till 600 000 kronor under två år.

Att O’Leayrs som får hyran subventionerad ägs till del av ett riskkapitalbolag med lokalkontor utomlands, en kanalö som har epitetet skatteparadis, kommenterar inte Toftemar (S) eller Mårtensson (S). Insändare: Moderater använder statistik utan källor

Att Ystads ekonomi är körd i botten går inte att förneka. Enligt revisionsfirman EY var det faktiska underskottet 2018 hela 52 miljoner och prognosen 2019 pekar på mångmiljonförlust då kommunen numera besitter en mycket hög och trögrörlig kostnadsmassan.

Kent Mårtensson viftar lättvindigt bort det konstaterade underskott som Ystads kommun nu står till mötes. Flertalet exempel ges om vad Socialdemokraterna och Centern drivit igenom för att på detta sätt släta över det stora underskott som Treklövern nu måste städa upp. Insändare: Ologiska resonemang om sommarjobb och sommarlov

Treklövern styr med den socialdemokratiska budgeten som röstades fram i december.

Enligt hamnbolagets egna kalkyler kommer bolaget att under minst sju år, förutsatt att räntan inte stiger, gå med mycket stor förlust som måste täckas av de andra bolagen och därmed skattebetalarna.

När hela investering är betald, pay off-tiden, kan inte redovisas. Inom företagsekonomin är just den så kallade pay off-tiden viktig för ett investeringsbeslut.

Bara att höja kommunalskatten, “lätt som en plätt” tycker Toftemar (S) och Mårtensson (S), väl medvetna om att kommunalskatten inte är progressiv utan slår hårdast mot låginkomsttagarna.

Självklart ska man höja skatten om det behövs för att säkra välfärden exempelvis äldreomsorgen. Men inte, som Lars Toftemar och Kent Mårtensson anser, för subventioner av restaurangrörelser eller affärsmässiga högriskinvesteringar som inte handlar om en kommuns kärnverksamhet.

Christian Persson (M)

Magnus Anderberg (M)

Ystad

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-hamnutbyggnad-och-bowlinghall-fortsatter-belasta-ystads-kommun/?fbclid=IwAR1xt-Tvj9dZitAB8cIWGQCLyi4wQX8Cqfe5UXPH9CihrHMGZWNMwHmWrus

Sanering efter tidigare vanstyre

Det framkommer nu med smärtsam tydlighet för Ystadsborna att Socialdemokraterna kört Ystads ekonomi i botten valåret 2018. Redovisat underskott 2018 är drygt 1 miljon men revisorernas utredning visar att det faktiska underskottet är ofattbara 52 miljoner – i en högkonjunktur.

Att ekonomin var så dålig mörkades till efter valet och tyvärr då inga åtgärder sattes in fortsätter ekonomin utför i “svart pist”.

Ett exempel på totalt huvudlös ekonomi är den skattefinansierade restaurangverksamheten i bowlinghallen. Nu visar det sig precis som vi moderater sa, årliga miljonförluster som skattebetalarna får stå för i tio år.

Mångmiljonbelopp av skattepengar som skulle gått till skola och äldreomsorg hamnar istället via franchisetagare och restaurangkedjan O’Learys till en av ägarna, riskkapitalbolaget Altor, som har delar av sitt fondkapital placerat på Malta.

Att kalkylen för bowlinginvesteringen var riggad var väntat men att delar av skattemedel i Ystad med hjälp av socialdemokraterna, hamnar i ett skatteparadis får anses graverande för det tidigare S-styret.

2021 kommer vi se resultatet för socialdemokraternas andra felkalkyl. Då börjar hamninvesteringen kosta skattemedel. Mångmiljonbelopp.

Pengar som ska tas från den utdelning som de kommunala bolagen tidigare kunnat tillskjuta till skola och äldreomsorg.

För att kompensera detta krävs en skattehöjning samt höjda avgifter och hyror från de kommunala bolagen.

Bowlingen blev en dyr historia för skattebetalarna men hamnen blir ännu värre. Men värst är hur ekonomin kördes totalt i botten 2018.

I Ystad fanns ingen tom lada att ta över. Magdalena Anderssons partikamrater hade rivit ladan också.

Nu får vi moderater, liberaler och kristdemokrater städa upp efter ekonomiskt vanstyre av Socialdemokraterna. Men vi gör det för en bättre framtid i Ystad.

Magnus Anderberg (M)

Christian Persson (M)

Ystad


http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-sanering-efter-tidigare-vanstyre/?fbclid=IwAR1KhcQLKG6UuXJPR4RagtG22tCcNoSj0yUij9KvS-hiGL9pQC4lOq1cT4o

Den som är satt i skuld är icke fri!

Det var Göran Perssons, partiledare för S och statsminister, beskrivning av arbetet att återfå sunda statsfinanser och hantera den stora statsskulden under 1990-talet.
Enl statistik från SCB (Dagens Industri) 16 maj 2018, är Ystad Sveriges näst högsta belånade kommun med en skuld på 101 000 kr/invånare.
Vi lever i en extrem lågräntenivå. Det har Ystad kommun utnyttjat. En stor del av lånen tas via Kommuninvest. På hemsida kommuninvest.se kan man hitta följande statistik: Sveriges kommuner hade 2016 en snittlåneskuld per invånare på 52 281 kr/inv. Ystad skuld var betydligt högre. Från 2010 till 2016 har Ystads skuld ökat från 49 545 kr till 82 325 kr/inv . Som jmf hade Trelleborg, som också äger ett kommunalt hamnbolag, en skuld 2016 på 52 281 kr/inv. Stockholm, Sveriges tillväxtmotor, 39 068 kr/inv. Ystads skuld var 2016 mer än dubbelt så stor jmf med Stockholm.
Nu vill S och C öka skulden ytterligare för att finansiera flytt och utbyggnaden av hamnen. En kommersiell verksamhet, helägt av Ystad kommun, som har ganska lite med den samhällsservice vi kommuninvånare förväntar oss. Först ska man låna nästan 1 miljard kr och ytterligare 1 – 2 miljarder i senare skede. Vem står i slutändan som garant? Kommuninvånarna! Med nya lån hamnar Ystad i en klass för sig. Det finns en gräns när man inte får låna mer. Vad händer då? Ystad ska växa och med det kommer behov att investera i välfärd. Skolor, vård, äldreomsorg, infrastruktur etc. Skulden kommer begränsa Ystads handlingsfrihet.
Vad tillför hamnen för nytta till kommuninvånarna? Varför ska den drivas i ett helägt kommunalt bolag? Stor arbetsgivare? Otroligt lönsam? Stor del av kommunens intäkter? Man blir lite förvånade över den kompetens som tydligen finns hos Ystads politiker, inte minst inom S, avs kommersiell verksamhet och investeringsanalys. Riktiga näringslivsproffs som har stenkoll på hur marknaden och efterfrågan ser ut om 10, 20 år. Därför vågar man belåna Ystad ännu mer. En säker investering? Eller ett stort ekonomiskt risktagande som går ut över kommunens kärnverksamhet?
Kommuner folkomröstar om mindre. Malmö är mer än 10 gånger fler invånare än Ystad. Tänk om politikerna där velat låna 10 – 30 miljarder att investera i sitt hamnbolag för att öka den tunga trafiken på en smal gata rakt igenom stan. Förbi bostadsområden och skolor. Sannolikt hade det bildats ett ”Stoppa hamnen parti”. S och C – varför var inte hamnen en stor fråga i valrörelsen? Det är extremt stora belopp ni vill låna med konsekvenser för infrastruktur, miljö och framtiden.
Jan Axlund (M)

Tappade uppkopplingen