Nyheter

Här du läsa aktuella förslag, nyheter och utvalda insändare från Ystadmoderaterna.

Nyheter

Årsmöte 2024

Styrelsen har i enlighet med partiets stadga kallat till årsmöte den 4 mars. Årsmötet kommer äga rum på Siriushuset i Ystad (Stora Norregatan 20) kl. 18:00. I samband med årsmötet kommer myndighetsnämndens ordförande Stefan Engdahl, som har erfarenhet från flottan, Försvarsdepartementet och NATO:s militärkommitté, att tala om NATO.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet men endast de medlemmar som senast sex veckor före årsmötet är förtecknade i röstlängden äger rösträtt.

Nedan finns årsmöteshandlingar

Årsmöte 2023

Styrelsen har i enlighet med partiets stadga kallat till årsmöte den 1 mars 2023. Årsmötet kommer äga rum på Siriushuset i Ystad (Stora Norregatan 20) kl. 18:00. I samband med årsmötet kommer riksdagsledamot Emma Ahlström Köster att berätta om sitt arbete i riksdagen.

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet men endast de medlemmar som senast sex veckor före årsmötet är förtecknade i röstlängden äger rösträtt.

Nedan finns årsmöteshandlingar

Det är dags att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin

I maj 2018 fattade riksdagen beslut om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Trots att det nu snart gått fyra år sedan dess har inget hänt. Socialdemokraterna har begravt beslutet genom att tillsätta en utredning, trots att sådana utredningar redan är genomförda. Att regeringen inte är förtjust i tanken på gårdsförsäljning av öl och vin är inget nytt. Däremot är det demokratiskt tveksamt när regeringen vägrar genomföra beslut som har fått majoritet i riksdagen. Det är dags att tillåta gårdsförsäljning och vi ser gärna att Skåne är pilotregion för detta.

Det förslag från regeringen som nu är ute på remiss är visserligen ett steg i rätt riktning men fortfarande väldigt begränsande. Gårdsförsäljningen ska enligt förslaget exempelvis begränsas till ”kunskapshöjande evenemang”. Vad ett ”kunskapshöjande evenemang” innefattar eller hur det ska kontrolleras är osäkert. Vad som däremot är säkert är att Socialdemokraterna försöker att lägga så mycket byråkrati i gårdsförsäljningen att väldigt få aktörer kommer ha någon nytta av det.

Den skånska besöksnäringen, med hotell, bed&breakfast, restauranger, caféer, gårdsbutiker vingårdar och småbryggerier har fått sig en rejäl törn av Covid-19. Samtidigt vet vi också att fler skåningar fått mersmak för att semestra på hemmaplan i vår region. Många arbetstillfällen och företag är nu efter pandemin på väg till en god återväxt. Vill vi att den återväxten ska bli ännu bättre och att den skånska turismen ska locka ännu fler är införandet av gårdsförsäljning en självklarhet. Då kan fler av våra skånska vingårdar och bryggerier inte bara erbjuda servering utan dessutom erbjuda sina gäster att köpa med dryck som föll i smaken.

Det finns många goda argument för gårdsförsäljning som kan kopplas till skapandet av fler arbetstillfällen, öka tillväxten och bidra till Skåne som turistdestination. Alla dessa argument är goda men i grund och botten är detta för oss också en värderingsfråga. Tycker vi att vuxna människor, som besökt en vingård eller ett bryggeri, ska ha möjlighet att köpa hem en flaska vin eller en burk öl. Eller tycker vi att vuxna människor inte klarar av detta och istället ska behöva beställa hem vinflaskan eller ölburken till sitt närmaste systembolag för att sedan

hämta ut den. För oss i Moderaterna är svaret självklart. Vuxna människor både kan och borde ha möjligheten att köpa direkt från producenten.

Det har gått fyra år sedan en majoritet i Sveriges riksdag ställde sig positiva till gårdsförsäljning. Nu är det dags att sluta obstruera ärendet och göra slag i sak. Vi ser gärna att Skåne blir pilotregion för gårdsförsäljning. Vi tycker det både på en ekonomisk, destinationsmässig och värderingsburen grund.

Anna Jähnke (M) Ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne

Paula Nilsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Ystad

Peter Danielsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

Jeanette Ovesson (M) Kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

Peter Schölander (M) Kommunstyrelsens ordförande Höganäs

Peter Johansson (M) Kommunstyrelsens ordförande Kristianstad

Linda Allansson Wester (M) Kommunstyrelsens ordförande Svedala

Per-Martin Svensson (M) Kommunstyrelsens förste vice ordförande Tomelilla

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Robin Holmberg (M) Kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Pia Almström (M) Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge

Moderater: Gårdsförsäljning en förutsättning för vingårdar och mikrobryggerier

Den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker är en växande bransch. Utbudet och antalet producenter har ökat kraftigt och i dag finns närmre 900 vingårdar, mikrobryggerier och destillerier i landet. De allra flesta av dem är småföretag med i genomsnitt två-fyra anställda, både i städer och på landsbygden.

I våra sydöstskånska kommuner med bördiga jordar, lång odlingssäsong, milt klimat och en expansiv besöksnäring har vi sedan länge varit redo för gårdsförsäljning. Här finns ett stort antal producenter av vin, öl, cider mm som skulle gynnas av att få sälja sina produkter direkt till kunderna när de besöker produktionsplatsen.Vi tycker att det är absurt att Systembolaget får leverera alkohol till bostaden med budbil medan besökare till vingårdar eller mikrobryggerier inte kan köpa på plats utan hänvisas till Systembolaget.Att kunna köpa svenskt vin och öl på den plats där det producerats handlar inte om snabb och billig tillgång till alkohol.

Däremot skulle en sådan försäljning ha stor betydelse för skånskt näringsliv och landsbygdsutveckling och det finns ett stort intresse för lokal och närodlad mat och dryck bland oss konsumenter som bor i området.Frågan berör inte bara producenterna. Det som också står på spel är helheten: mat, dryck, kultur, natur och upplevelser.Denna helhet är en viktig paradgren för vår del av Skåne. Det handlar om att fortsätta den framgångsrika utvecklingen av den för oss så viktiga besöksnäringen.

Förra året, 2021, hade vårt hörn cirka 680 000 gästnätter varav cirka 60 000 utländska gästnätter. Detta ger en fingervisning om storleken på en potentiell marknad för gårdsförsäljning.I den hårda internationella konkurrensen om gästnätter är det ju en klar nackdel att de turister som besöker någon vingård eller ölbryggeri hos oss i Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn inte får köpa med sig några flaskor alkoholhaltig dryck.

Den statliga utredningen som blev klar i december är nu ute på remiss för att vi ska yttra oss. Självklart svarar vi moderater ja.

Paula Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Ystad

Magnus Weberg(M), kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo

Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn

Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Tomelilla

Årsmötesuttalande från Ystadmoderaterna

Under beskydd av Ystads banér och den svenska och ukrainska flaggan beslöt Ystadmoderaternas medlemmar den 28 februari enhälligt att göra följande årsmötesuttalande:

Rysslands pågående angrepp mot Ukraina hotar en demokratisk regering, vald av det ukrainska folket. Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig.

Ukraina får på olika sätt stöd från många länder, bl a Sverige, för att stärka landets förmåga att försvara sig. Västvärlden vidtar också sanktionsåtgärder för att begränsa Rysslands ekonomiska handlingsfrihet men det är det ukrainska folket som ensamt måste stå för försvaret av sitt land eftersom man inte är medlem av någon försvarsallians. Svenska staten ska värna vår frihet och trygga vår suveränitet. För detta krävs en stark försvarsförmåga. Bästa sättet at bygga fred och säkerhet är att göra det tillsammans med andra.

Sverige är inte heller med i någon försvarsallians. Vi kan därför inte, i likhet med Ukraina, påräkna oss någon direkt hjälp från andra länder om vi skulle bli angripna  Medlemsländerna i Nato har givit varandra ömsesidiga försvarsgarantier, d v s att gemensamt försvara varandra. Det innebär att man aldrig står ensam om man blir angripen. Nato har idag 30 medlemmar varav 20 också är med i EU. De har också en gemensam ledningsorganisation som kan leda och samordna de samlade stridskrafter som alliansen förfogar över. Stridskrafterna är samövade och interoperabla med varandra oavsett vilket av medlemsländerna de kommer ifrån. Försvarsförmågan blir därför mycket stark.

Sverige har under lång tid samarbetat med Nato och Natoländer. Vi har tecknat ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Detta underlättar samarbete mellan Sverige och Natos medlemsländer och innebär ett bevis på Sveriges säkerhetspolitiska position. Men med det hot som Ryssland idag utgör för oss och andra demokratiska länder i Europa måste vi både öka vår egen försvarsförmåga men också säkerställa att vi inte måste försvara oss mot ett angrepp på egen hand.

Det är därför nu dags att ta steget och ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Ny styrelse för Ystadmoderaterna

Vid årsmötet som hölls i S:t Knutssalen i Gamla Rådhuset valdes en ny styrelse för Ystadmoderaterna.

Styrelsen består av

Paula Nilsson, ordförande

Kevin Sundin, vice ordförande

Mats Sidnor, sekreterare

Mia Svärd, kassör

Paula Larsson Jarl, MQ-ansvarig (ej på bild)

Carl Munther, MUF-representant

Till styrelsen har adjungerats Stefan Engdahl som Senior-ansvarig

Moderaternas valsedel till kommunfullmäktige fastställd

Paula Nilsson gratuleras och Christian Sonesson avtackas av nomineringskommitténs ordförande Lars-Åke Dons och vice ordförande Kevin Sundin.

I måndags genomförde vi nomineringsstämma inför kommunalvalet 2022 i Aulan på Österportskolan med drygt 70 hoppfulla moderater!

Vice ordförande Kevin Sundin öppnade stämman och klubbade därefter igenom valet av Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, som stämmoordförande. Christian ledde stämman med bravur!

Stor grattis till alla våra kompetenta kandidater! Nu har vi ett starkt lag som tillsammans kommer kämpa för att stärka Moderaternas position i kommunfullmäktige och därmed kunna skapa ett friare och ännu bättre Ystad!

Vid stämman antogs nomineringskommitténs förslag i sin helhet och styrelsen gavs mandat att i samråd med nomineringskommittén fylla på listan till 51 namn så vi kan besätta hela fullmäktige.

– Jag är glad och tacksam över förtroendet jag fått av våra medlemmar att vara Moderaternas förstanamn på valsedeln. Nu kan vi med gemensamma krafter fokusera på att vinna valet, säger Paula Nilsson.

Listan i sin helhet:

1 Paula Nilsson

2 Stefan Engdahl

3 Malin Olsson

4 Sverker Meyer

5 Gunilla Andersson

6 Kevin Sundin

7 Anne Olofsdotter

8 Christian Persson

9 Paula Jarl

10 Carl Munther

11 Cecilia Fahlborg

12 Magnus Anderberg

13 Anders Andersson

14 Kurt Hansson

15 Kent Svensson

16 Johan Wahlgren

17 Clifford Härstedt

18 Anders Karlgren

19 Per Axel Sjöholm

20 Lennart Johansson

21 Mats Nilsson

22 Fredrik Roxenius

23 Mats Sidnor

24 Per-Erik Johansson

25 Björn Rosspher

26 Anki Gauffin

27 Ola Pantzar

28 Jan Lindfors

29 Jenny Meyer

30 Ulf Holmström

31 Thomas Arvidsson

32 Axel Nilsson

33 Matthias Averfalk

34 Bo Lönnerblad

35 Christer Bartholdi

36 Fredrik Bothén

37 Ingemar Andersson

38 Gunilla Björklund

39 Charlotte Åhman Persson

40 Lars-Åke Dons

Nomineringsstämma

Ystadmoderaterna kallar sina medlemmar till nomineringsstämma den 20 december kl. 18.00 i Aulan på Österportskolan.

Kallelse har utgått till Ystadmoderaternas medlemmar den 28 november.

Nomineringsstämman är det organ i partiet som fastställer valsedeln inför kommunalvalet till Ystads kommun 2022.

Stämman är inte öppen för media.

Uttalande från Paula Nilsson

Med anledning av den moderata kommunfullmäktigegruppens beslut 2021-10-26, att utse Paula Nilsson till Moderaternas kandidat till nytt kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande, gör Paula Nilsson följande uttalande.

Hej alla medlemmar och väljare!                                                     

Jag har fått förmånen att bli vald att ersätta avgående Kristina Bendz som kommunstyrelsens ordförande och det formella valet kommer att ske på kommunfullmäktigesammanträdet i november månad. Det är ett uppdrag som jag hyser stor respekt för och känner ödmjukhet inför. Jag hoppas att vi nu med gemensamma krafter och i god anda kan samarbeta och lägga allt fokus på kommande valkampanj och att vinna valet!

Paula Nilsson

Moderater: Trafikverket sviker oss om Österlenbanan

Österlenbanan, som sträcker sig mellan Ystad och Simrishamn via Tomelilla, är oerhört viktig för pendlingen i Skåne. De senaste årens ökade trafik, tillsammans med en i grunden dålig infrastruktur, innebär att trycket på järnvägen är hårt.

Ett av problemen är att tågen bara kan mötas på ett ställe på banan, i Tomelilla, vilket får följden att tåg som kommer något sent till Ystad behöver ställas in på sträckan Ystad-Simrishamn. Det drabbar pendlare alldeles för ofta.

För att komma till rätta med problemen har vi blivit lovade ett omfattande arbete med infrastrukturen av Trafikverket, som äger och ansvarar för spår, stationer och växlar.

Bland åtgärderna finns en ombyggnad av Ystad bangård, en mötesstation i Gärsnäs, ett nytt spår i Simrishamn och tillgänglighetsanpassning av stationerna i Tomelilla och Simrishamn.

Det är viktiga åtgärder för att få till en robust trafik, där tågen går enligt tidtabell och alla resenärer kan lita på att man kan kommer fram i tid när man reser kollektivt.

Nu har vi fått besked om att inkopplingen av signalsystemet i Gärsnäs och Simrishamn, en viktig del av höstens arbete på Österlenbanan, inte blir av. Istället kommer signalsystemet att kopplas på först i slutet av nästa år.

Det innebär att mötesstationen i Gärsnäs och det nya spåret i Simrishamn inte kan tas i bruk i år trots att de delarna kommer att bli färdiga.

Problemen med inställda tåg, på grund av att det saknas möjligheter för tåg i olika riktningar att mötas, kommer alltså att fortgå i ytterligare ett år. Dessutom väntar ytterligare en period av avstängning på banan.

Alla de skåningar som pendlar med tåg, eller skulle kunna börja pendla med tåg, måste kunna lita på att tågen går och kommer fram i tid. Det är en prioriterad fråga för Skånetrafiken, men ibland är det svårt att leva upp till när man inte har kontroll över infrastrukturen.

Därför måste vi region- och kommunpolitiker också kunna lita på Trafikverket och att utlovade satsningar faktiskt blir av som planerat.

Skåne är beroende av en fungerande infrastruktur om man ska kunna bo och arbeta i hela vårt län. Vi blir ständigt nedprioriterade av Trafikverket som gång på gång satsar på Stockholmsregionen.

Nu när vi till slut skulle få rimliga åtgärder på Österlenbanan kan de inte ens hålla vad de lovar. Det duger inte. Hur ska vi kunna lita på Trafikverket i framtiden? Myndigheten är oss, och våra invånare, svaret skyldig.

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne

Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande, Simrishamn

Kristina Bendz (M), kommunstyrelsens ordförande, Ystad

Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande, Tomelilla

Tappade uppkopplingen