Moderater: Gårdsförsäljning en förutsättning för vingårdar och mikrobryggerier

Den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker är en växande bransch. Utbudet och antalet producenter har ökat kraftigt och i dag finns närmre 900 vingårdar, mikrobryggerier och destillerier i landet. De allra flesta av dem är småföretag med i genomsnitt två-fyra anställda, både i städer och på landsbygden.

I våra sydöstskånska kommuner med bördiga jordar, lång odlingssäsong, milt klimat och en expansiv besöksnäring har vi sedan länge varit redo för gårdsförsäljning. Här finns ett stort antal producenter av vin, öl, cider mm som skulle gynnas av att få sälja sina produkter direkt till kunderna när de besöker produktionsplatsen.Vi tycker att det är absurt att Systembolaget får leverera alkohol till bostaden med budbil medan besökare till vingårdar eller mikrobryggerier inte kan köpa på plats utan hänvisas till Systembolaget.Att kunna köpa svenskt vin och öl på den plats där det producerats handlar inte om snabb och billig tillgång till alkohol.

Däremot skulle en sådan försäljning ha stor betydelse för skånskt näringsliv och landsbygdsutveckling och det finns ett stort intresse för lokal och närodlad mat och dryck bland oss konsumenter som bor i området.Frågan berör inte bara producenterna. Det som också står på spel är helheten: mat, dryck, kultur, natur och upplevelser.Denna helhet är en viktig paradgren för vår del av Skåne. Det handlar om att fortsätta den framgångsrika utvecklingen av den för oss så viktiga besöksnäringen.

Förra året, 2021, hade vårt hörn cirka 680 000 gästnätter varav cirka 60 000 utländska gästnätter. Detta ger en fingervisning om storleken på en potentiell marknad för gårdsförsäljning.I den hårda internationella konkurrensen om gästnätter är det ju en klar nackdel att de turister som besöker någon vingård eller ölbryggeri hos oss i Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn inte får köpa med sig några flaskor alkoholhaltig dryck.

Den statliga utredningen som blev klar i december är nu ute på remiss för att vi ska yttra oss. Självklart svarar vi moderater ja.

Paula Nilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Ystad

Magnus Weberg(M), kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo

Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn

Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Tomelilla

Tappade uppkopplingen