Årsmötesuttalande från Ystadmoderaterna

Under beskydd av Ystads banér och den svenska och ukrainska flaggan beslöt Ystadmoderaternas medlemmar den 28 februari enhälligt att göra följande årsmötesuttalande:

Rysslands pågående angrepp mot Ukraina hotar en demokratisk regering, vald av det ukrainska folket. Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig.

Ukraina får på olika sätt stöd från många länder, bl a Sverige, för att stärka landets förmåga att försvara sig. Västvärlden vidtar också sanktionsåtgärder för att begränsa Rysslands ekonomiska handlingsfrihet men det är det ukrainska folket som ensamt måste stå för försvaret av sitt land eftersom man inte är medlem av någon försvarsallians. Svenska staten ska värna vår frihet och trygga vår suveränitet. För detta krävs en stark försvarsförmåga. Bästa sättet at bygga fred och säkerhet är att göra det tillsammans med andra.

Sverige är inte heller med i någon försvarsallians. Vi kan därför inte, i likhet med Ukraina, påräkna oss någon direkt hjälp från andra länder om vi skulle bli angripna  Medlemsländerna i Nato har givit varandra ömsesidiga försvarsgarantier, d v s att gemensamt försvara varandra. Det innebär att man aldrig står ensam om man blir angripen. Nato har idag 30 medlemmar varav 20 också är med i EU. De har också en gemensam ledningsorganisation som kan leda och samordna de samlade stridskrafter som alliansen förfogar över. Stridskrafterna är samövade och interoperabla med varandra oavsett vilket av medlemsländerna de kommer ifrån. Försvarsförmågan blir därför mycket stark.

Sverige har under lång tid samarbetat med Nato och Natoländer. Vi har tecknat ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Detta underlättar samarbete mellan Sverige och Natos medlemsländer och innebär ett bevis på Sveriges säkerhetspolitiska position. Men med det hot som Ryssland idag utgör för oss och andra demokratiska länder i Europa måste vi både öka vår egen försvarsförmåga men också säkerställa att vi inte måste försvara oss mot ett angrepp på egen hand.

Det är därför nu dags att ta steget och ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato.