Det är dags att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin

I maj 2018 fattade riksdagen beslut om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Trots att det nu snart gått fyra år sedan dess har inget hänt. Socialdemokraterna har begravt beslutet genom att tillsätta en utredning, trots att sådana utredningar redan är genomförda. Att regeringen inte är förtjust i tanken på gårdsförsäljning av öl och vin är inget nytt. Däremot är det demokratiskt tveksamt när regeringen vägrar genomföra beslut som har fått majoritet i riksdagen. Det är dags att tillåta gårdsförsäljning och vi ser gärna att Skåne är pilotregion för detta.

Det förslag från regeringen som nu är ute på remiss är visserligen ett steg i rätt riktning men fortfarande väldigt begränsande. Gårdsförsäljningen ska enligt förslaget exempelvis begränsas till ”kunskapshöjande evenemang”. Vad ett ”kunskapshöjande evenemang” innefattar eller hur det ska kontrolleras är osäkert. Vad som däremot är säkert är att Socialdemokraterna försöker att lägga så mycket byråkrati i gårdsförsäljningen att väldigt få aktörer kommer ha någon nytta av det.

Den skånska besöksnäringen, med hotell, bed&breakfast, restauranger, caféer, gårdsbutiker vingårdar och småbryggerier har fått sig en rejäl törn av Covid-19. Samtidigt vet vi också att fler skåningar fått mersmak för att semestra på hemmaplan i vår region. Många arbetstillfällen och företag är nu efter pandemin på väg till en god återväxt. Vill vi att den återväxten ska bli ännu bättre och att den skånska turismen ska locka ännu fler är införandet av gårdsförsäljning en självklarhet. Då kan fler av våra skånska vingårdar och bryggerier inte bara erbjuda servering utan dessutom erbjuda sina gäster att köpa med dryck som föll i smaken.

Det finns många goda argument för gårdsförsäljning som kan kopplas till skapandet av fler arbetstillfällen, öka tillväxten och bidra till Skåne som turistdestination. Alla dessa argument är goda men i grund och botten är detta för oss också en värderingsfråga. Tycker vi att vuxna människor, som besökt en vingård eller ett bryggeri, ska ha möjlighet att köpa hem en flaska vin eller en burk öl. Eller tycker vi att vuxna människor inte klarar av detta och istället ska behöva beställa hem vinflaskan eller ölburken till sitt närmaste systembolag för att sedan

hämta ut den. För oss i Moderaterna är svaret självklart. Vuxna människor både kan och borde ha möjligheten att köpa direkt från producenten.

Det har gått fyra år sedan en majoritet i Sveriges riksdag ställde sig positiva till gårdsförsäljning. Nu är det dags att sluta obstruera ärendet och göra slag i sak. Vi ser gärna att Skåne blir pilotregion för gårdsförsäljning. Vi tycker det både på en ekonomisk, destinationsmässig och värderingsburen grund.

Anna Jähnke (M) Ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne

Paula Nilsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Ystad

Peter Danielsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

Jeanette Ovesson (M) Kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

Peter Schölander (M) Kommunstyrelsens ordförande Höganäs

Peter Johansson (M) Kommunstyrelsens ordförande Kristianstad

Linda Allansson Wester (M) Kommunstyrelsens ordförande Svedala

Per-Martin Svensson (M) Kommunstyrelsens förste vice ordförande Tomelilla

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Robin Holmberg (M) Kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Pia Almström (M) Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge

Tappade uppkopplingen