Moderater: Trafikverket sviker oss om Österlenbanan

Österlenbanan, som sträcker sig mellan Ystad och Simrishamn via Tomelilla, är oerhört viktig för pendlingen i Skåne. De senaste årens ökade trafik, tillsammans med en i grunden dålig infrastruktur, innebär att trycket på järnvägen är hårt.

Ett av problemen är att tågen bara kan mötas på ett ställe på banan, i Tomelilla, vilket får följden att tåg som kommer något sent till Ystad behöver ställas in på sträckan Ystad-Simrishamn. Det drabbar pendlare alldeles för ofta.

För att komma till rätta med problemen har vi blivit lovade ett omfattande arbete med infrastrukturen av Trafikverket, som äger och ansvarar för spår, stationer och växlar.

Bland åtgärderna finns en ombyggnad av Ystad bangård, en mötesstation i Gärsnäs, ett nytt spår i Simrishamn och tillgänglighetsanpassning av stationerna i Tomelilla och Simrishamn.

Det är viktiga åtgärder för att få till en robust trafik, där tågen går enligt tidtabell och alla resenärer kan lita på att man kan kommer fram i tid när man reser kollektivt.

Nu har vi fått besked om att inkopplingen av signalsystemet i Gärsnäs och Simrishamn, en viktig del av höstens arbete på Österlenbanan, inte blir av. Istället kommer signalsystemet att kopplas på först i slutet av nästa år.

Det innebär att mötesstationen i Gärsnäs och det nya spåret i Simrishamn inte kan tas i bruk i år trots att de delarna kommer att bli färdiga.

Problemen med inställda tåg, på grund av att det saknas möjligheter för tåg i olika riktningar att mötas, kommer alltså att fortgå i ytterligare ett år. Dessutom väntar ytterligare en period av avstängning på banan.

Alla de skåningar som pendlar med tåg, eller skulle kunna börja pendla med tåg, måste kunna lita på att tågen går och kommer fram i tid. Det är en prioriterad fråga för Skånetrafiken, men ibland är det svårt att leva upp till när man inte har kontroll över infrastrukturen.

Därför måste vi region- och kommunpolitiker också kunna lita på Trafikverket och att utlovade satsningar faktiskt blir av som planerat.

Skåne är beroende av en fungerande infrastruktur om man ska kunna bo och arbeta i hela vårt län. Vi blir ständigt nedprioriterade av Trafikverket som gång på gång satsar på Stockholmsregionen.

Nu när vi till slut skulle få rimliga åtgärder på Österlenbanan kan de inte ens hålla vad de lovar. Det duger inte. Hur ska vi kunna lita på Trafikverket i framtiden? Myndigheten är oss, och våra invånare, svaret skyldig.

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne

Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Jeanette Ovesson (M), kommunstyrelsens ordförande, Simrishamn

Kristina Bendz (M), kommunstyrelsens ordförande, Ystad

Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande, Tomelilla

Tappade uppkopplingen