Uttalande från Paula Nilsson

Med anledning av den moderata kommunfullmäktigegruppens beslut 2021-10-26, att utse Paula Nilsson till Moderaternas kandidat till nytt kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande, gör Paula Nilsson följande uttalande.

Hej alla medlemmar och väljare!                                                     

Jag har fått förmånen att bli vald att ersätta avgående Kristina Bendz som kommunstyrelsens ordförande och det formella valet kommer att ske på kommunfullmäktigesammanträdet i november månad. Det är ett uppdrag som jag hyser stor respekt för och känner ödmjukhet inför. Jag hoppas att vi nu med gemensamma krafter och i god anda kan samarbeta och lägga allt fokus på kommande valkampanj och att vinna valet!

Paula Nilsson

Tappade uppkopplingen