Nomineringsstämma

Ystadmoderaterna kallar sina medlemmar till nomineringsstämma den 20 december kl. 18.00 i Aulan på Österportskolan.

Kallelse har utgått till Ystadmoderaternas medlemmar den 28 november.

Nomineringsstämman är det organ i partiet som fastställer valsedeln inför kommunalvalet till Ystads kommun 2022.

Stämman är inte öppen för media.

Tappade uppkopplingen