Ny styrelse för Ystadmoderaterna

Vid årsmötet som hölls i S:t Knutssalen i Gamla Rådhuset valdes en ny styrelse för Ystadmoderaterna.

Styrelsen består av

Paula Nilsson, ordförande

Kevin Sundin, vice ordförande

Mats Sidnor, sekreterare

Mia Svärd, kassör

Paula Larsson Jarl, MQ-ansvarig (ej på bild)

Carl Munther, MUF-representant

Till styrelsen har adjungerats Stefan Engdahl som Senior-ansvarig

Tappade uppkopplingen