Den som är satt i skuld är icke fri!

Det var Göran Perssons, partiledare för S och statsminister, beskrivning av arbetet att återfå sunda statsfinanser och hantera den stora statsskulden under 1990-talet.
Enl statistik från SCB (Dagens Industri) 16 maj 2018, är Ystad Sveriges näst högsta belånade kommun med en skuld på 101 000 kr/invånare.
Vi lever i en extrem lågräntenivå. Det har Ystad kommun utnyttjat. En stor del av lånen tas via Kommuninvest. På hemsida kommuninvest.se kan man hitta följande statistik: Sveriges kommuner hade 2016 en snittlåneskuld per invånare på 52 281 kr/inv. Ystad skuld var betydligt högre. Från 2010 till 2016 har Ystads skuld ökat från 49 545 kr till 82 325 kr/inv . Som jmf hade Trelleborg, som också äger ett kommunalt hamnbolag, en skuld 2016 på 52 281 kr/inv. Stockholm, Sveriges tillväxtmotor, 39 068 kr/inv. Ystads skuld var 2016 mer än dubbelt så stor jmf med Stockholm.
Nu vill S och C öka skulden ytterligare för att finansiera flytt och utbyggnaden av hamnen. En kommersiell verksamhet, helägt av Ystad kommun, som har ganska lite med den samhällsservice vi kommuninvånare förväntar oss. Först ska man låna nästan 1 miljard kr och ytterligare 1 – 2 miljarder i senare skede. Vem står i slutändan som garant? Kommuninvånarna! Med nya lån hamnar Ystad i en klass för sig. Det finns en gräns när man inte får låna mer. Vad händer då? Ystad ska växa och med det kommer behov att investera i välfärd. Skolor, vård, äldreomsorg, infrastruktur etc. Skulden kommer begränsa Ystads handlingsfrihet.
Vad tillför hamnen för nytta till kommuninvånarna? Varför ska den drivas i ett helägt kommunalt bolag? Stor arbetsgivare? Otroligt lönsam? Stor del av kommunens intäkter? Man blir lite förvånade över den kompetens som tydligen finns hos Ystads politiker, inte minst inom S, avs kommersiell verksamhet och investeringsanalys. Riktiga näringslivsproffs som har stenkoll på hur marknaden och efterfrågan ser ut om 10, 20 år. Därför vågar man belåna Ystad ännu mer. En säker investering? Eller ett stort ekonomiskt risktagande som går ut över kommunens kärnverksamhet?
Kommuner folkomröstar om mindre. Malmö är mer än 10 gånger fler invånare än Ystad. Tänk om politikerna där velat låna 10 – 30 miljarder att investera i sitt hamnbolag för att öka den tunga trafiken på en smal gata rakt igenom stan. Förbi bostadsområden och skolor. Sannolikt hade det bildats ett ”Stoppa hamnen parti”. S och C – varför var inte hamnen en stor fråga i valrörelsen? Det är extremt stora belopp ni vill låna med konsekvenser för infrastruktur, miljö och framtiden.
Jan Axlund (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen