Lokala M-toppar: Stockholmsregeringen fortsätter nedprioritera Skåne

I infrastrukturpropositionen presenteras en ökad budget, men Skåne nedprioriteras. Vi uppmanar regeringen att lägga ner sin Stockholmsfixering och börja se hela landet. Det skriver 31 moderata lokalpolitiker från Skåne.

En ny infrastrukturproposition presenterades från regeringen, med mer pengar, med nya förslag till viss del, men en sak är sig lik: Skåne och Skånes behov ligger lite för långt bort från Stockholm för att fullt ut komma till sin rätt. Såväl regeringen som stödpartierna beskriver det själva som en historisk stor satsning, men när Trafikverkets ökade kostnader, inflation och kostnaden för höghastighetsbanor ska räknas in börjar ladorna sina.

Ett missgynnat Skåne

Redan i början av 2021 konstaterade Sydsvenska handelskammaren att Skåne systematiskt missgynnats i många år när det gäller pengar till infrastruktur. I deras rapport kan man läsa att ”Skåne är en region med 13 procent av Sveriges befolkning, men får bara 8 procent av den totala investeringsbudgeten. Översatt till kronor betyder det att regionen med sina 14 738 kronor per invånare mottar mindre än hälften av de investeringsnivåer som planeras till invånarna i Stockholm och Västra Götaland”.

Att regeringen ökar landets totala budget är bra men det är långt ifrån nog för att rusta upp Skåne. Vi uppmanar därför regeringen att lägga ner sin Stockholmsfixering och börja se hela landet.

En säkerhets- och kostnadsfråga

Att regeringen tror att alla invånare kan antingen cykla eller åka tåg till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten är inget nytt. Hela Sverige och inte minst delar av Skåne har ett enormt behov av att rusta det befintliga vägnätet och dessutom bygga fler filer. Det handlar om att landsbygden inte ska lämnas efter när regeringen främst vill satsa på skrytprojekt i form av höghastighetståg. Det är både en säkerhetsfråga och en kostnadsfråga. En säkerhetsfråga utifrån att de alltför undermåliga vägarna och alltför få filerna skapar en större trängsel och ökar risken för en olycka. En kostnadsfråga eftersom att dåligt skötta vägar sliter på fordonen som måste köra på dem, särskilt de som kör där dagligen.

Gör bättre prioriteringar

För de orter som har tillgång till järnväg ser tyvärr inte prioriteringarna bättre ut. Inom den ekonomiska ramen ska såväl regionala järnvägar som höghastighetsbanan finansieras. Detta gör att viktiga satsningar på det skånska järnvägsnätet kan få stå ogjorda. Moderaterna är positivt inställda till ökad tågtrafik för både gods och persontrafik. Däremot är vi negativa till att redan i dag ansträngda regionala tågsträckor kan bli undanträngda för satsningar på snabbare tåg till Stockholm.

Det ska dessutom inte glömmas bort att mycket av det gods som är vitalt för såväl Sveriges import som export passerar skånska väg och järnvägarna. En investering i Skåne är därmed en investering som gynnar hela Sverige genom jobb och tillväxt.

Digital infrastruktur

Däremot är det uppenbart att Stockholmsfixeringen kvarstår medan resten av landet får lida.

Slutligen fortsätter regeringen att vägra klassa bredband som nationell infrastruktur och ge de resurser som behövs för att hela Sverige ska ha en godtagbar uppkoppling. Att säga att hela Sverige ska kunna leva samtidigt som landsbygden nekas tillgång till ett fungerande nät i denna digitala värld och därmed inte kan jobba eller gå i skolan hemifrån är inget mindre än skamligt. Detta borde vara självklart givet att det i dagens Sverige är lika viktigt att uppkopplingen fungerar till morgonmötet som att tåget kommer i tid.

”Stockholmsfixeringen kvarstår”

Förstå oss rätt, vi är glada över att regeringen till viss del har lyssnat på den skånska kritiken och ökat budgeten. Däremot är det uppenbart att Stockholmsfixeringen kvarstår medan resten av landet får lida. Uteblivna investeringar i Skåne riskerar att drabba hela Norden när tågen blir sena och vägarna för trånga. Det är dags att satsa för hela Sverige genom att satsa på Skåne.

Anna Jähnke (M)
Regionråd och ordförande för Regionala utvecklingsnämnden
Jörgen Johnsson (M)
Kommunalråd, Bjuv
Lars Johnson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Burlöv
Johan Olsson Swanstein (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Båstad
Catharina Malmborg (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Eslöv
Peter Danielsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg
Lars Johnsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Hässleholm
Peter Schölander (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Höganäs
Johan Svanberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Höör
Hans Bertil Sinclair (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Klippan
Peter Johansson (M)
Kommunalråd, Kristianstad
Pia Almström (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Kävlinge
Torbjörn Brorsson (M)
Kommunalråd, Landskrona
Robert Wenglén (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Lomma
Fredrik Ljunghill (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Lund
Torbjörn Tenghammar (M)
Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Malmö
Patrik Ströbeck (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Perstorp
Jeanette Ovesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Simrishamn
Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo
Johan Bolinder (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Skurup
Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Staffanstorp
Angelie Fröjd (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Svalöv
Linda Allansson Wester (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Svedala
Per Martin Svensson (M)
Kommunalråd, Tomelilla
Mikael Rubin (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Trelleborg
Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Vellinge
Kristina Bendz (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Ystad
Roger Nielsen (M)
Oppositionsråd, Åstorp
Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Ängelholm
Christian Larsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Örkelljunga
Patric Åberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Östra Göinge

Tappade uppkopplingen