Svar till Adrian Magnusson och Mike Enocksson (S).

Jag har med intresse läst det ideologiska inlägget i Ystads Allehanda den 7 augusti av Adrian Magnusson och Mike Enocksson, båda (S).

Man kan undra om det socialdemokratiska partiet i Ystad står bakom Era åsikter. Varför har i så fall socialdemokraterna under denna mandatperiod gjort en ny upphandling av äldreboendet Vigavägen? Varför togs inte det tillbaka i egen regi om arbetarkommunen inte litar på privata aktörer? Har Ni en egen agenda i frågan, som skiljer sig från arbetar-kommunens?

Ni förfasar Er över att moderaterna vill tillåta andra aktörer att investera i infrastrukturen i hamnen. Molsrederiet har tillåtits att göra egna investeringar i hamnen denna mandatperiod enligt avtal. Tydligen finns det en spricka inom partiet lokalt på hur man ser på privata aktörer. Hur ska väljarna kunna veta vad partiet vill?

Ni har helt rätt i att vi vill lägga ut insamlingen av sopor på entreprenad. Vi har motionerat i fullmäktige om att införa fyrfacksinsamling och som av en händelse kommer det upp som ett ärende i kommunstyrelsen en månad före valet. Men det tar alldeles för lång tid med genomförandet om det ska ske genom kommunen och vi vill därför låta ett privat företag sköta insamlingen. Se bara på införandet vad gäller matavfall. Som vanligt är det landsbygden som får vänta längst när något nytt ska göras i kommunen. Östra delarna av kommunen kan fortfarande inte lämna matavfall. Vill man vara miljövänlig får man själv kompostera, men det vill och kan inte alla.

Vi moderater står för valfrihet och vi tror på föräldrarnas och barnens förmåga att själva bestämma över vilken skola eller förskola de vill gå på. Vill Ni inte tillåta att Villa My expanderar och bygger en ny skola i Västra Sjöstaden? Moderaterna i Ystad är positiva till att Villa My expanderar och att Kunskapsskolan har utökat antal årskurser. Eftersom styret (S + C) inte har byggt några nya skolor denna mandatperiod trots trångboddhet är det tur att privata entreprenörer löser de uppgifter styret (S + C) inte har lyckats med.

En röst på Moderaterna är en röst för större valfrihet åt alla.

Kristina Bendz (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen