Treklövern: Ett gemensamt omsorgsarbete är bättre för Ystad

Svar på oppositionen i socialnämndens insändare ”Treklövern duckar och ser inte verkligheten”.

Att oppositionen i socialnämnden är bekymrade ligger i rollen som opposition. Icke desto mindre delar vi oron. Vi är lika medvetna om den bistra verkligheten. Vi vill därför ta ett helhetsgrepp om utvecklingen inom vård och omsorg och då särskilt framtidens äldreomsorg, vilket också måste innefatta bostäder för äldre, arbetsmiljön, personalens kompetensutveckling, larmfunktion med mera.

Men vi vet också att socialförvaltningen har gjort det som är möjligt i rådande läge för att klara den redan tunga verksamheten i vården och omsorgen. Så är det i Ystad och samma är det i andra kommuner. Och det faktum att det är oppositionens budget som vi arbetar efter.

För oss är det individens behov som styr. Utifrån det perspektivet organiseras sedan resurserna med målsättningen god kvalitet. Pandemin har visat på brister som måste åtgärdas.

HUR detta skall ske är professionens ansvar i verksamheten. ATT detta skall ske är politikens ansvar. Socialnämndens ledamöter har ett gemensamt ansvar oavsett partitillhörighet.

Därför är det på sin plats att vi gemensamt försöker hitta lösningar och fortsätter att vara ansvarsfulla i den verklighet vi har.

Klövergruppen i Socialnämnden

Anne Olofsdotter (M)

My Henriksson (Kd)

Eva Hallmer Lindahl (L)

Fredrik Roxenius (M)

Cecilia Fahlborg (M)

Per-Eric Johansson (M)

Kevin Sundin (M)

Mats Sidnor (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen