Treklöverpolitiker: Samarbete ger samsyn som skulle gynna medborgarnas väl och ve

Kommentar efter Cecilia Magnusson-Svärds (S) inlägg ”Heltid som norm utan försämrade scheman” i YA 29 mars.

Vi i Treklövern bjuder in till gemensamt arbete för att stödja en trygg och värdig äldreomsorg i Ystads kommun där personalen har goda villkor. Ett hälsosamt åldrande med tillgång till god vård och omsorg ska vara vårt fokus, alltid.

Det framgår tydligt på Socialstyrelsens hemsida att de medel som kommer tilldelas Ystad kommun under 2021 är riktade till en äldreomsorgssatsning med syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre. Statsbidraget är helt frikopplat från krav om anställningsform.

Vi är medvetna om att kommunen också är arbetsgivare och i den rollen ingår att även säkerställa en god arbetsmiljö och vettiga arbetsvillkor för våra medarbetare. Hälsosamma/verksamhetsnära scheman bygger på vad forskningen säger utifrån dygnsvila och längd på arbetspass.

En medarbetarenkät är på väg ut för att ta reda på hur våra medarbetare upplever resurspassen och som kan utvärdera förändringen.

Till skillnad från vad som antyds i Cecilia Magnusson-Svärds insändare litar vi i Treklövern på våra verksamhetschefers erfarenhet och kompetens och är övertygade om att de utifrån våra äldres individuella behov hanterar schemaläggning och återhämtning för medarbetarna på bästa sätt.

Statsbidragen bör användas till att trygga verksamheterna för de äldre, inte bara nu utan även långsiktigt så att vi klarar av de utmaningar som väntar. Det har under en tid funnits en underfinansiering inom hemtjänsten och gruppen äldre över 80 år väntas öka kraftigt under de kommande åren.

Det är förundrande att ”budget i balans” bara betraktas som en strävan av Cecilia Magnusson-Svärd och inte som en förutsättning, när vi vet att kommunen står inför enorma utmaningar de kommande åren.

Vi politiker måste samarbeta – för att hitta lösningar att klara den gemensamma utmaningen framöver – för att kommunens lagstadgade verksamhet ska fungera – för att vara en god arbetsgivare.

Motsatsen till samarbete är att försöka ta billiga politiska poäng på felaktiga grunder och skicka ut signaler till både medarbetare såväl som medborgare som är ogrundade.

Vi i Treklövern strävar efter att bibehålla och förstärka god vård och omsorg för vår växande skara av äldre i Ystads kommun och för ett tryggt och hälsosamt åldrande även när behoven ökar framöver. Detta är vad vi vill samarbeta kring!

Klövergruppen i Socialnämnden

Anne Olofsdotter (M)

My Henriksson (KD)

Eva Hallmer Lindahl (L)

Fredrik Roxenius (M)

Cecilia Fahlborg (M)

Per-Eric Johansson (M)

Kevin Sundin (M)

Mats Sidnor (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen