Infrastruktur / kollektivtrafik

Bygg ut hela E65 till 2+2

Bygga dubbelspår Ystad-Malmö

Superbuss Ystad-Kristianstad och Ystad-Lund

Bygga cykelvägar mellan Hammar-Sandhammaren och Kabusa-Glemmingebro

Fler avgångar Köpingebro-Ystad

Alla ska ha tillgång till bredband

Öppna upp vägen i Köpingebro (Sockerbruksområdet)

Tappade uppkopplingen