Stad / landsbygd

Planera för olika boendeformer som lägenheter, villor, hästgårdar, och boende för äldre både i staden och i byarna, men även enstaka hus på landsbyggden

Avsätta mer resurser till fokus i byarna

Få fart på utvecklingen av Sockerbruksområdet

Tappade uppkopplingen