Ingemar Andersson

Presentation
Har arbetat inom internationell transport och logistik.
Varit mycket verksam som styrelsemedlem inom handboll.
Nu VD i Ybes i Ystad AB.
Mycket intresserad av företagsfrågor.
Blivit årets företagare i Ystad Kommun samt vunnit Sparbanken Syds Tillväxtpris.
Båda utmärkelser som ägare och grundare till IntertranspedIA AB.

Tappade uppkopplingen