Mats Nilsson

Presentation
Infödd ystadbo som efter fullgjorda studier och militärtjänst jobbade i olika exportföretag,
till 1995 då jag var med och grundade Dücker Corrpal AB som under min ledning utvecklats
till ett ett väldsledande företag i sin branch med kunder på alla kontinenter.
Jag är övertygad att mina erfarenheter med att göra affärer i hela världen samt
leda och utveckla företag både avseende teknik, marknad och personal skulle vara till
gagn för Ystad kommun kanske framför allt inom samhällsbyggnad och de kommunägda bolagen.

Tappade uppkopplingen