Mats Nilsson

Presentation
Infödd ystadbo som efter fullgjorda studier och militärtjänst jobbade i olika exportföretag,
till 1995 då jag var med och grundade Dücker Corrpal AB som under min ledning utvecklats
till ett ett väldsledande företag i sin branch med kunder på alla kontinenter.
Jag är övertygad att mina erfarenheter med att göra affärer i hela världen samt
leda och utveckla företag både avseende teknik, marknad och personal skulle vara till
gagn för Ystad kommun kanske framför allt inom samhällsbyggnad och de kommunägda bolagen.