Paula Nilsson

Presentation
Har under tidigare mandatperioder haft ett flertal uppdrag i såväl kommunen som regionen, såsom ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Patientnämnden, ledamot i Region- och kommunfullmäktige, ledamot i andra styrelser och nämnder.
Fritiden ägnas åt olika former av träning och att resa!
Ser fram emot att ge mig in i politiken igen!

Tappade uppkopplingen