Stefan Engdahl

Presentation
Jag är pensionär sedan 7 år.
Engagerad i Ystad GK, Rotary m fl föreningar.
Yrkesbakgrunden är sjöofficer med många olika tjänstgöringar inom Försvarsmakten men också i Försvarsdepartementet (senast som militär rådgivare till Försvarsministern).
De sista fyra yrkesverksamma åren tjänstgjorde jag vid vår EU-representation i Bryssel som svensk representant i EU:s militärkommitté.
Jag har ett brett internationellt kontaktnät.
Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor och har ett analytiskt sinnelag.

Tappade uppkopplingen