Sverker Meyer

Presentation
Jag är mycket intresserad av att verka för en positiv utveckling för Ystad kommun.
I min yrkesroll som gymnasielärare på Ystad Gymnasium så har jag förmånen att arbeta med och följa ungdomars möjligheter att nå sin fulla potential.
Det är primärt inom tre områden jag brinner för att utveckla – skola, integration och folkhälsa.
Effekterna i varje område kan bli märkbart påverkade i positiv riktning om man har en tydlig plan och struktur med satsningar och reformer.
Tillsammans med min hustru Jenny och våra två barn Max och Milou bor vi i Västra Sjöstaden.
Mina passioner i livet är tennis, matlagning och konst.

Tappade uppkopplingen